Projekter

Her er nogle af de projekter, jeg har arbejdet på som freelance udvikler

GSM fjernstyring til bilvarmer.

GSM fjernstyringen muliggøre start af bilvarmere fra blandt andet firmaerne Webasto og Eberspächer. Bilvarmeren er styret ved hjælp af tale/data/SMS over GSM nettet.

Fjernstyringen kan ske fra fastnettelefon, mobiltelefon (opkald/SMS) eller en smartphone app.

Udviklingen af GSM fjernstyringen er sket i samarbejde med http://www.tele-comfort.dk.


Fjernopdatering af software/firmware på embeddede enheder.

Løsningen muliggør opdatering af software/firmware på embeddede enheder, som kan tilgås via eksempelvis kabel/GSM/internet. Opdateringen sker via krypterede (AES-256) opdateringsfiler. Opdateringer - med forretningskritiske funktionalitet - kan fortroligt frigives uden risiko for, at andre kan misbruge dem.

Fjernopdatering af software/firmware muliggør tilføjelse af funktioner samt fejlrettelser m.v. efter montering - uden at ulejlige kunden.

Udviklingen af fjernopdatering af software/firmware er sket for http://www.tele-comfort.dk.


Storskala produktionstestudstyr:

For at kunne producere et produkt i et stort styktal, hvor kvalitet samt sporbarhed er vigtigt, er der blevet udviklet et produktionstestudstyr. Det minimerer risikoen for produktionsfejl, og samtidigt tilsikrer, at produktions- og testdata for hver enkelt enhed bliver registreret og gemt for videre analyse.

Produktionstestudstyret består af 1-4 asynkront betjente teststande, som hver især er bestykket med kamera til afkodning af 2-D QR/DataMatrix kode. Hver enhed har en unik kode.

Et testprogram (Microsoft .NET, C#) styrer testsekvensen, og tilsikrer, at alle testdata gemmes i MS SQL database.

Når et print (PCB) indsættes i eller fjernes fra teststanden, starter eller stopper testprogrammet testen - for nem og hurtig operation.